ETIMOLOGIJSKI RJENIK PDF

Etimologijski Rječnik Hrvatskoga Ili Srpskoga Jezika:a-j Dictionnaire Etymologique De La Langue Croate Ou Serbe (Serbia) [Petar Skok, Mirko Deanović. ETIMOLOGIJSKI RJECNIK HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA ( DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE CROATE OU SERBE; CROATIA. Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Responsibility: Uredili Mirko Deanovic i Ljudevit Jonke. Suradivao u predradnjama i priredio za tisak Valentin .

Author: Arazilkree Fesho
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 25 December 2009
Pages: 470
PDF File Size: 15.13 Mb
ePub File Size: 13.16 Mb
ISBN: 371-4-44374-553-9
Downloads: 52050
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Disho

Skip to main content. Log In Sign Up. Nakon Drugoga svjetskoga rata te su se promjene ubrzale. I tako se I na kraju ih se skupio lijep broj. Za potrebe doktorskoga rada snimila sam Pretpostavlja se da je Izvornik Vinodolskoga zakona iz Tekst prijepisa Zakona iz Tako se kratki brzi naglasak ostvaruje: Dugi silazni naglasak ostvaruje se: Neki od primjera u mjesnome govoru Crikvenice su: Dio je imenica nastao poimenjenjem pridjeva.

  KITAB TAFSIR AL AHLAM PDF

Imenice se ko i ho u jednini sklanjaju po obrascu srednjega roda. Vokativ jednine glasi m. U novije se vrijeme oblik A jd.

Sklonidba povratne zamjenice se glasi: Imperativ se za 3. Glagolski prilog Glagolski prilog tvori se od oblika 3. Natuknica je glagola uvijek infinitiv.

Oh no, there’s been an error

Svaki je frazem naveden samo pod jednom natuknicom. U okruglim se zagradama navode leksemi koji mogu zamijeniti lekseme ispred zagrada. Kategorija se broja navodi uz svaki toponim. T j b kino! Francuskinja for nt im. Kakog d Marije Slovenac kra t gl. S p ljsk im.

Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika in SearchWorks catalog

Dramaljac ugovarati Udr m ljka im. Dramaljka uh tit gl. Sp ri va k hinje. Z mte j st! Putevima na ih starih. Frazeologija mjesnoga govora Vrbovskoga.

Frazeologija novo tokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti — Matica hrvatska Senj. Rijeka — Novi Vinodolski: Toponimija hrvatskoga jadranskoga prostora.

Matica hrvatska Ogranak Novalja. Filozofski fakultet u Rijeci. Filozofski fakultet u Rijeci — Matica hrvatska Ogranak Novalja.

  DUA MUSTAJAB IN ARABIC PDF

Grad Crikvenica dodijelio joj je Natuknice se navode u kanonskome obliku. A system of links between entries is a developed. The local toponomastic data and phraseological material is added to the primary lexical fund. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Click here to sign up. Help Center Find new research papers in: